<<
>>

3.3. Політична система України

Політична система тісно пов'язана із середовищем, у якому вона функціонує і розвивається, що зумовлює способи реалізації влади, сукупність прийомів, засобів і методів її здійснення. Україна, як й інші постсоціалістичні країни, перебуває на етапі трансформації своєї суспільно-політичної системи. Йдеться про перехід від авторитарно-тоталітарного суспільно-політичного устрою до демократичної, соціальної, правової держави, а в майбутньому — до високорозвиненого громадянського суспільства.
<< | >>
Источник: Бабкіна О.В., Горбатенко В.П.. Політологія . 2003

Еще по теме 3.3. Політична система України:

  1. 2.6.4. Політична система України та проблеми її реформування (трансформації) у контексті політично-правової реформи 2004-2007 рр.
  2. 3.3. Політична система України
  3. Тема 2.6. Політична система суспільства, її функціонування та вплив на характер суспільно-політичних відносин
  4. Розділ 3. Політична влада і політична система суспільства
  5. 2.1.1. Політична система суспільства. Сутність системного підходу до аналізу політичних явищ і процесів
  6. Україна в загальноєвропейському політичному процесі
  7. Україна на тлі глобальних політичних трансформацій
  8. Тема 3.8. Партії у політичній системі суспільства. Спектр політичних партій сучасної України
  9. 2. Міжнародні зобов'язання та співпраця України у сфері суспільно-політичного розвитку
  10. 6.3. Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України