<<
>>

3.3. Політична система України

Сьогодні у нашій державі відбувається активний процес становлення політичної системи нового типу, що відображається у формуванні системи органів місцевого самоврядування, поділі політичної влади та наявності механізму стримувань і противаг.

Політична система України характеризується як:

- перехідна від неправового до правового типу;

- легітимна для більшості населення;

- миролюбна, неагресивна;

- позбавлена власної глобальної (загальнопланетарної) системи забезпечення національних інтересів;

- система, яка поки що нездатна забезпечити зростання рівня й якості добробуту всіх основних верств населення;

- світська (на відміну від релігійної чи атеїстичної);

- етатизована (одержавлена);

- система з недостатньо високим інтелектуальним рівнем політики;

- система з політичним домінуванням певних соціальних верств «реформованої традиційної номенклатури», нової «номенклатури», «нуворишів» та ін.

Основними напрямками формування і розвитку політичної системи України є:

? побудова демократичної соціальної правової держави;

? утвердження громадянського суспільства;

? подальший розвиток і вдосконалення політичних відносин, політичних принципів та норм;

? зростання політичної свідомості та політичної культури суспільства і особи;

? вдосконалення діяльності засобів масової інформації.

Підсумовуючи, можна констатувати, що політична система, будучи частиною (складовою) суспільства, має винятково важливе значення для життєдіяльності і нормального розвитку як суспільства в цілому, так і соціальних груп, усіх індивідів, що складають це суспільство.

Щодо нашої держави зокрема, то знання про зміст, функції, специфіку функціонування політичної системи допоможе виважено здійснювати процеси політичного реформування, зберігаючи при цьому почуття міри і не підміняючи «законність» доцільністю, виключати з політичної практики використання надзвичайних заходів, непродуманих актів насильства, зняти внутрішню соціальну і політичну напругу і грамотно перейти на шлях прогресивного розвитку.

<< | >>
Источник: М.П. Вавринчук. Політологічні аспекти державного управління. 2009

Еще по теме 3.3. Політична система України:

 1. 2.6.4. Політична система України та проблеми її реформування (трансформації) у контексті політично-правової реформи 2004-2007 рр.
 2. 3.3. Політична система України
 3. Тема 2.6. Політична система суспільства, її функціонування та вплив на характер суспільно-політичних відносин
 4. Розділ 3. Політична влада і політична система суспільства
 5. 2.1.1. Політична система суспільства. Сутність системного підходу до аналізу політичних явищ і процесів
 6. Україна в загальноєвропейському політичному процесі
 7. Україна на тлі глобальних політичних трансформацій
 8. Тема 3.8. Партії у політичній системі суспільства. Спектр політичних партій сучасної України
 9. 2. Міжнародні зобов'язання та співпраця України у сфері суспільно-політичного розвитку
 10. 6.3. Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи України
 11. 6.4. ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ ТА ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 12. Валютні системи та валютнаполітика. Особливості формування валютної системи україни
 13. 4.1. Політична свідомість, політична культура і політична соціалізація