<<
>>

3.6. Політичні партії

Політичне життя в сучасному суспільстві не мислиме без партій. Парти надають йому динаміки, оскільки вони є ареною змагання політичних курсів, ідей, які виражають інтереси різних суспільних груп. Це є основою вироблення оптимальних суспільних рішеннь як щодо сутності проблем, так і щодо врахування інтересів суспільних груп. Суспільна значущий результат діяльності партій ймовірний за умови, якщо вони мають реальну вагу в суспільстві та можливість вільно конкурувати між собою за доступ до державної влади. Партії — не тільки важливий елемент політичної системи, а й один із основних компонентів громадянського суспільства. Знання про партії як суспільний інститут, їх місце і роль у суспільно-політичному житті мають не лише теоретичне, а й практичне значення
<< | >>
Источник: Бабкіна О.В., Горбатенко В.П.. Політологія . 2003

Еще по теме 3.6. Політичні партії:

  1. 2.5. Політичні партії та партійні системи
  2. ЗАКОН УКРАЇНИ Про політичні партії в Україні
  3. Стаття 1. Право громадян на об'єднання в політичні партії
  4. Політичні партії в парламентах і урядах
  5. Стаття 22. Відповідальність посадових осіб і громадян за порушення законодавства про політичні партії
  6. Тема 3.8. Партії у політичній системі суспільства. Спектр політичних партій сучасної України
  7. Політичні еліти та політичні лідери – важливі суб’єкти адміністративно-управлінської реформи
  8. Стаття 8. Статут політичної партії
  9. Стаття 7. Програма політичної партії
  10. Стаття 23. Припинення діяльності політичної партії