<<
>>

Політичні трансформації української влади (1991-2007 рр.)

Бібліографічний список

Обов’язкова література

1. Дзюбко І.С., Левківський К.М. Політологія: Підручник. – К., 2001.

2. Бабкіна О.В., Горбатенко В.П.

Політологія: Підручник. – К.,2002

3. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Підручник. – К., 2001.

4. Кирилюк Ф.М. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – К., 2004

Додаткова література

1. Власть при переходе от тоталитаризма к демократизму // Свободная мысль.- 1993. - № 8.

2. Полохало В., Слюсаренко А., Волович В. та ін.. Україна посткомуністична: суперечності та перспективи соціально-політичного розвитку // Політична думка. – 1993. - № 1.

3. Рябов С.Г. Державна влада: проблеми авторитету і легітимності. –К., 1996.

4. Тиханенко А.Г. Авторитет власти: прошлое и настоящее. – Минск. 1992.

5. Тофлер О. Проблемы власти на пороге ХХ века // Свободная мысль. 1994. №1.

6. Хозратова Н., Гнатко М. Психологія сприйняття державної влади // Українські варіанти.- 1998.- № 1.

7. Гетьман В. Як приймалась Конституція України. – К., 1998.

8. Головаха Е., Бебешкина И., Небоженко В.Демократизация общества и развитие личности от тоталитаризма к демократии. – К., 1996

9. Деркач А., Веретинников С., Ермолаев А. Безконечно длящееся настоящее. Украина: четыре года пути.- К., 1995.

10. Небоженко В. Соціальна напруженість і конфлікти в українському суспільстві – К., 1994

11. Український парламентаризм: минуле і сучасне. К., 1999.

<< | >>
Источник: Табінська Л.М.. Політологія: Навчально-методичний посібник. 2007

Еще по теме Політичні трансформації української влади (1991-2007 рр.):

 1. Розділ 5. Політичні трансформації
 2. Політичні ідеї української міжвоєнної еміграції: Дмитро Донцов, В'ячеслав Липинський
 3. Какие договоры между Россией и США были подписаны на современном этапе (1991-2007)?
 4. 2.6.4. Політична система України та проблеми її реформування (трансформації) у контексті політично-правової реформи 2004-2007 рр.
 5. Політичні еліти та політичні лідери – важливі суб’єкти адміністративно-управлінської реформи
 6. Діяльність та погляд М.Грушевського на відродження Української державності
 7. 1.1.3. Зміст, особливості й завдання української політології
 8. Націоналкомуністична течія української політичної думки
 9. Проблеми трансформації партійної системи в Україні
 10. 1.1. Політологія як система знань про політику. Специфіка і зміст української політології
 11. 3.1.3. Напрями підвищення конкурентоспроможності української економіки
 12. 9. Технологічний вибір у суспільстві. Крива трансформації
 13. Частина 2. Сильні та слабкі сторони української економіки, сприятливі можливості та загрози для економічного прориву
 14. Проблеми трансформації приватної власності у суспільну
 15. 1991 г.
 16. 4.1. Поняття влади
 17. Валютный кризис. 1991 год
 18. Основні концепції політичної влади