<<
>>

Політико-правові ідеї Т.Шевченка та І. Франка в сучасній ідеологічній боротьбі

Бібліографічний список

Обов’язкова література:

1. Бабкіна О.В., Горбатенко В.П. Політологія: Підручник. – К., 2002.

2. Політологія: Навчально-методичний комплекс // за ред.

Ф.М.Кирилюка. К., 2004.

3. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навч.посібник. Л., 2002

4. Політологія: Підручник. /За ред.. О.Л.Семківа.- Л., 1993.

Додаткова література

1. Грушевський М. Хто такі Українці і чого вони хочуть. –К., 1991

2. Гузир І. Україна в орбіті європейської мисли. – Торонто; Львів, 1995.

3. Донцов Д. Українська державна думка. Європа. – Л.,1919.

4. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К., 1993.

5. Історія розвитку політичної думки. Курс лекцій. К., 1996.

6. Копиленко О.Л. Політико-правові ідеї Шевченка та І. Франка в сучасній ідеологічний боротьбі. К., 1990.

7. Огієнко І. Українська культура. К., 1992

8. Охримович Ю. Короткий нарис розвитку української національно-політичної думки в XІX ст. К., 1918. – Ч.17.

9. Брагінець А.Філософські і суспільно-політичні погляди Івана Франка. – Львів, 1956.

<< | >>
Источник: Табінська Л.М.. Політологія: Навчально-методичний посібник. 2007

Еще по теме Політико-правові ідеї Т.Шевченка та І. Франка в сучасній ідеологічній боротьбі:

 1. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства
 2. 4.2. Світові політико-ідеологічні доктрини
 3. 2. Політико-правові інструменти фомування громадянського суспільства в країнах ЦСЄ
 4. 3.1.9. Антидемпінг як фактор у конкурентній боротьбі
 5. За лишние 16 400 франков...
 6. 4.2. Політична ідеологія. Основні ідеологічні доктрини сучасності
 7. Формирование феодализма в Королевстве франков (VI—IX вв.)
 8. Ідеологічні орієнтації українського суспільства
 9. Ідеологічні чинники «холодної війни»
 10. Ідеї гуманізму в працях Ю.Дрогобича, П.Русіна, І. Вишенського та С.Оріховського.
 11. Англо-франко-радянські переговори щодо пакту про взаємодопомогу
 12. B. ПРАВОВІ ЗАСАДИ
 13. 1.2.2. Політичні ідеї та погляди представників класичної античної науки
 14. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРІОРИТЕТІВ
 15. Політичні ідеї української міжвоєнної еміграції: Дмитро Донцов, В'ячеслав Липинський