<<
>>

Предмет політології

Кожна наука має свій об'єкт і предмет. Об'єктом дослідження політології є політична сфера життєдіяльності суспільства, яку вивчають і аналізують у поєднанні з особливостями її функціонування та зв'язками з економікою і духовною сферою суспільства.
Загалом предмет політичної науки" як уже зазначалось вище, було окреслено на колоквіумі політологів у 1948 р. в Парижі. Упродовж XX ст. політологія безперервно розширювала свій діапазон дослідження. До кола інтересів цієї складної та динамічної науки нині входять:

— зацікавлені групи і політичні рухи;

— політичні системи, інститути і процеси;

— політична діяльність;

— політична свідомість і культура;

— громадська думка і засоби масової інформації в політичному процесі;

— історія політичних вчень, політична філософія, політичні ідеології;

— виборчі системи і процеси;

— етнічні процеси і політика тощо.

На сучасному етапі в політології виокремлюють п'ять основних розділів: 1) загальна теорія політики (вивчає теоретичні засади політики); 2) теорія політичних систем та їх елементів (досліджує проблеми утворення і функціонування держав, партій, політичних режимів); 3) теорія міжнародних відносин, предметом якої є система міжнародних відносин, проблема воєн, геополітична тематика; 4) теорія соціального управління (прийняття управлінських рішень, політичний маркетинг і менеджмент); 5) політичні ідеології (історія і генеза політичних теорій, особливості ідеологічних доктрин)

<< | >>
Источник: Вегеш М.М.. Політологія. 2008

Еще по теме Предмет політології:

 1. Предмет політології
 2. 1.1.1. Предмет, метод та історія виникнення політології як науки
 3. Розділ перший: ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ ЯК НАУКИ І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ІСТОРИКО-НАУКОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
 4. Тема 1. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства
 5. 1.2. Основні школи і напрями сучасної політології
 6. Структура та функції політології
 7. Методологія політології
 8. Розділ 1. Розвиток політології від найдавніших часів до сьогодення.
 9. 1.2.1. Англосаксонська школа в політології
 10. 1.1.3. Зміст, особливості й завдання української політології
 11. Цюрупа М.В., Ясинська B.C.. Основи сучасної політології, 2009
 12. Тема 1: Сутність і роль політики та політології як науки в житті суспільства
 13. 1.1. Політологія як система знань про політику. Специфіка і зміст української політології
 14. 1.1.2. Методологічні засади, категорії та принципи політології
 15. 1.5. Утвердження політології як науки
 16. 1.2.2. Характерні риси французької школи в політології