<<
>>

Проблема соборності України в ХХ ст.

Бібліографічний список

Обов’язкова література

1. Шляхтун П.П. Політологія: Підручник. – К., 2002.

2. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності: Курс лекцій.

К., 1999.

3. Дзюбко І.С., Левківський Р.М. Політологія: Підручник.- К., 2001.

4. Погорілий О. Соціологічна думка ХХ ст: Посібник. – К., 1996

5. Політичний енциклопедичний словник: Навч. посіб. – К., 1997.

6. Проблеми соборності України в ХХ ст. К., 1994

Додаткова література

1. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.

2. Гунчак М. Україна: перша половина ХХ ст. Нариси політичної історії. К., 1990

3. Донцов Д. Історія розвитку української державної ідеї – К., 1993.

4. Міхновський М.Самостійна Україна. – К.- Львів., 1991.

5. Українська державність у ХХ ст. : Історико-політологічний аналіз. – К., 1996.

6. Українська суспільно-політична думка у ХХ ст: документи і матеріали Г. Гунчак, Р.Солганик К., 1994

7. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст. – К., 1993.

8. Кремень В., Ткаченко В. Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації. – К., 1998

9. Панібудьласка В. Соборність України (Історико-методологічний аспект) // Проблеми соборності України в ХХ ст. – К., 1994.

<< | >>
Источник: Табінська Л.М.. Політологія: Навчально-методичний посібник. 2007

Еще по теме Проблема соборності України в ХХ ст.:

 1. РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ УКРАЇНИ
 2. Проблема становлення політичної системи України
 3. 3.3.4. Актуальні проблеми економічної безпеки України
 4. Україна – НАТО: проблеми та перспективи розвитку взаємовідносин на сучасному етапі
 5. 3.4. Проблеми підвищення конкурентоспроможності економіки України
 6. Водні ресурси України, їх значення та регіональні проблеми раціонального використання
 7. Проблеми економічного розвитку України в період незалежності
 8. Лісові ресурси України, їх господарське значення та проблеми комплексного використання в регіонах
 9. 2.2.3. Імпортна політика: загальні цілі та актуальні проблеми України
 10. Атомна електроенергетика України, її значення, принципи територіальної організації та проблеми розвитку.
 11. 4.3.4. Проблема участі України в Митному союзі держав СНД: оцінка доцільності
 12. Трубопровідний транспорт України. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Основні нафто- і газопроводи
 13. Економічні зв’язки України з країнами світу, їхня суть, структура, проблеми і перспективи розвитку
 14. Земельний фонд України та його структура. Регіональні проблеми охорони і раціонального використання земельних ресурсів
 15. Класифікація та функціональні типи міст України. Проблеми розвитку крупних, середніх і малих міст