<<
>>

Проблеми формування політичних лідерів в сучасній Україні

Бібліографічний список

Обов’язкова література

1. Бабкіна О.В., Горбатенко В.П. Політологія: Підручник. - К., 2002.

2. Дзюбко І.С., Левківський К.М.

Політологія: Підручник. – К., 2001.

3. Кирилюк Ф.М. Політологія. Навчально-методичний комплекс. Підручник .- К., 2004.

4. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навчальний посібник. – К., 2002.

5. Шляхтун П.П. Політологія: Підручник. – К.. 2002.

Додаткова література

1. Алифанов С. Основные направления анализа лидеров // Вопросы психологи – 1991.- № 3.

2. Алексеева Т.А. Личность и политика в переходный период: проблемы личности и власти // Вопросы философии. – 1998.- № 7.

3. Блондель М. Политическое лидерство.- М., 1992.

4. Кухта Б., Теплоухова Н. Політичні еліти і політичне лідерство. – Львів. 1995.

5. Мясников О.Г. Смена правящих элит: «консолидация» или «вечная схватка» // Политические исследования.- 1993.- № 1.

6. Полохало В. Правляча еліта та контреліта в сучасній Україні // Демократія в Україні. Минуле і майбутнє.- К., 1993.

7. Херлианк М.Дж. Стили лидерства и формирование внешней политики // Политические исследования. – 1991. -№1

<< | >>
Источник: Табінська Л.М.. Політологія: Навчально-методичний посібник. 2007

Еще по теме Проблеми формування політичних лідерів в сучасній Україні:

 1. Модель суспільно-політичного устрою в сучасній Україні
 2. Навчальний посібник. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні, 2006
 3. 20. Проблеми формування ринкової економіки в Україні
 4. Легітимність державної влади в сучасній Україні.
 5. Становлення багатопартійності в сучасній Україні. Перспектива утворення партійної системи
 6. Формування ринків виробничих ресурсів і капіталів в Україні
 7. 1.3. Формування сучасної політичної науки в Україні
 8. 3.1.1. Поняття "політична участь" та його інтерпретація в сучасній політичній науці
 9. 9.3. Формування політичного іміджу
 10. 2.3.1. Етапи формування системи органів державної влади в Україні. Конституційна реформа 2004 р.
 11. 2.6.4. Політична система України та проблеми її реформування (трансформації) у контексті політично-правової реформи 2004-2007 рр.
 12. Основні важелі управління природокористуванням та природоохоронними процесами. Специфіка формування в Україні.
 13. Особливості формування регіональних ринків праці та забезпечення раціональної зайнятості населення в Україні