<<
>>

Проблеми трансформації партійної системи в Україні

Бібліографічний список

Обов’язкова література

1. Бабкіна О.В., Горбатенко В.П. Політологія: Підручник. – К., 2002

2. Дзюбко І.С. Левківський К.М.Політологія: Підручник.

– К., 2001.

3. Кирилюк Ф.М. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – К., 2004

4. Юрій М.Ф. Основи політології. – К., 2003

5. Шляхтун П.П. Політологія: Підручник. – К.. 2002.

Додаткова література.

1. Михальченко Н. Украинское общество: трансформация, модернизация.– К., 2001.

2. Рубан В.В., Серегина Н.С. Многопартийная система Украины: как она есть. – Харьков, 1998.

3. Базовкін Т., Кремінь В. Партії та громадські об’єднання України. – К., 1994.

4. Кремінь В.Г. Базовкін С.Г. Політичні партії України. Порівняльний аналіз програмних документів. – К., 1993.

5. Кремень В., Ткаченко В. Україна: Шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації.-К.,1998.

6. Кужелюк Ю. Українські політичні партії: тенденції сучасного розвитку // Українські варіанти.- 1998.- № 3,4.

7. Піча В.М., Хома Н.М. Політичні партії в Україні (історія та сучасність) // Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників.- Т.6. – К.: НДІ. «Проблема людини», 1997. – с.497-573.

8. Шведа Ю. Партійна система України на шляху до поляризованого плюралізму // Українські варіанти.- 1998.- № 3,4.

<< | >>
Источник: Табінська Л.М.. Політологія: Навчально-методичний посібник. 2007

Еще по теме Проблеми трансформації партійної системи в Україні:

 1. ІІ. Розвиток партійної системи в Україні
 2. Становлення багатопартійності в сучасній Україні. Перспектива утворення партійної системи
 3. 2.6.4. Політична система України та проблеми її реформування (трансформації) у контексті політично-правової реформи 2004-2007 рр.
 4. Тема № 6 Сутність та функціонування партійної системи: взаємодія з державною службою
 5. 2.5.4. Етапи становлення і розвитку партійної системи України
 6. Проблеми трансформації приватної власності у суспільну
 7. Проблеми політики зайнятості в Україні
 8. Проблеми розвитку цивілізованого підприємництва в Україні
 9. Проблеми формування політичних лідерів в сучасній Україні
 10. 20. Проблеми формування ринкової економіки в Україні
 11. Проблеми удосконалення механізму господарювання в Україні
 12. Модернізаційний процес в Україні: основні проблеми та умови їх вирішення
 13. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в україні
 14. 10.3. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА ФУНКЦІЇ. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
 15. 2.3. Система органів державної влади в Україні