<<
>>

Стаття 15. Обмеження у фінансуванні політичних партій

Не допускається фінансування політичних партій:

1) органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім випадків, зазначених законом;

2) державними та комунальними підприємствами, установами і організаціями, а також підприємствами, установами і організаціями, у майні яких є частки (паї, акції), що є державною чи комунальною власністю, або які належать нерезидентам;

3) іноземними державами та їх громадянами, підприємствами, установами, організаціями;

4) благодійними та релігійними об'єднаннями та організаціями;

5) анонімними особами або під псевдонімом;

6) політичними партіями, що не входять до виборчого блоку політичних партій.

Інформація про надходження на рахунок політичної партії коштів, заборонених цим Законом, доводиться відповідною банківською установою до відома Міністерства юстиції України.

Кошти, що надійшли політичним партіям з порушенням вимог, передбачених цим Законом, перераховуються політичними партіями до Державного бюджету України або стягуються в доход держави у судовому порядку.

<< | >>
Источник: М.П. Вавринчук. Політологічні аспекти державного управління. 2009

Еще по теме Стаття 15. Обмеження у фінансуванні політичних партій:

 1. Стаття 6. Членство в політичних партіях та його обмеження
 2. Стаття 5. Обмеження щодо утворення і діяльності політичних партій
 3. Стаття 22. Обмеження щодо одержання коштів та іншого майна політичними партіями, їх установами та організаціями
 4. 3.8.4. Партійно-політичний спектр українських партій у суспільно-політичному житті країни
 5. Розділ II. ЧЛЕНСТВО В ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЯХ ТА ЇХ УТВОРЕННЯ
 6. Стаття 4. Гарантії діяльності політичних партій
 7. Стаття 13. Міжнародна діяльність політичних партій
 8. Стаття 12. Права політичних партій
 9. Стаття 11. Реєстрація політичних партій
 10. Розділ III. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПРАВА ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
 11. Розділ IV. КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
 12. Розділ V. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
 13. Стаття 2. Політична партія
 14. Стаття 18. Органи, що здійснюють державний контроль за діяльністю політичних партій
 15. 2.5.1. Походження і розвиток політичних партій
 16. 6.1. Виникнення політичних партій, їх суть і функції
 17. 3.8.1. Зародження та становлення політичних партій