<<
>>

Стаття 12. Права політичних партій

Політичні партії мають право:

1) вільно провадити свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України, цим Законом та іншими законами України;

2) брати участь у виборах Президента України, до Верховної Ради України, до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України;

3) використовувати державні засоби масової інформації, а також засновувати власні засоби масової інформації, як передбачено відповідними законами України;

4) підтримувати міжнародні зв'язки з політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними і міжурядовими організаціями, засновувати (вступати між собою у) міжнародні спілки з додержанням вимог цього Закону;

5) ідейно, організаційно та матеріально підтримувати молодіжні, жіночі та інші об'єднання громадян, подавати допомогу у їх створенні.

Політичним партіям гарантується свобода опозиційної діяльності, у тому числі:

можливість викладати публічно і обстоювати свою позицію з питань державного і суспільного життя;

брати участь в обговоренні та оприлюднювати і обгрунтовувати критичну оцінку дій і рішень органів влади, використовуючи для цього державні і недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;

вносити до органів державної влади України та органів місцевого самоврядування пропозиції, які обов'язкові для розгляду відповідними органами в установленому порядку

<< | >>
Источник: М.П. Вавринчук. Політологічні аспекти державного управління. 2009

Еще по теме Стаття 12. Права політичних партій:

 1. Розділ III. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПРАВА ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
 2. 3.8.4. Партійно-політичний спектр українських партій у суспільно-політичному житті країни
 3. Стаття 15. Обмеження у фінансуванні політичних партій
 4. Розділ II. ЧЛЕНСТВО В ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЯХ ТА ЇХ УТВОРЕННЯ
 5. Стаття 4. Гарантії діяльності політичних партій
 6. Стаття 13. Міжнародна діяльність політичних партій
 7. Стаття 11. Реєстрація політичних партій
 8. Розділ IV. КОШТИ ТА ІНШЕ МАЙНО ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
 9. Розділ V. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
 10. Стаття 2. Політична партія
 11. Стаття 18. Органи, що здійснюють державний контроль за діяльністю політичних партій
 12. 6.1. Виникнення політичних партій, їх суть і функції
 13. 2.5.1. Походження і розвиток політичних партій
 14. Стаття 6. Членство в політичних партіях та його обмеження
 15. 3.8.1. Зародження та становлення політичних партій
 16. Стаття 19. Заходи, які можуть вживатися до політичних партій
 17. Стаття 14. Кошти та інше майно політичних партій