<<
>>

Стаття 21. Власність об'єднань громадян

Об'єднання громадян може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення його статутної діяльності.

Об'єднання громадян набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

Політичні партії також мають право на майно, придбане від продажу суспільно-політичної літератури, інших агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів з власною символікою, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій, інших політичних заходів.

Громадські організації також мають право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ними госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

Кошти та інше майно об'єднань громадян, в тому числі тих, що ліквідуються, не може перерозподілятись між їх членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.

<< | >>
Источник: М.П. Вавринчук. Політологічні аспекти державного управління. 2009

Еще по теме Стаття 21. Власність об'єднань громадян:

 1. Стаття 7. Заборона обмеження прав і свобод громадян у зв'язку з їх належністю або неналежністю до об'єднань громадян
 2. VI. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН. МІЖНАРОДНІ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
 3. Стаття 12-1. Назва об'єднання громадян
 4. Стаття 18. Символіка об'єднання громадян
 5. Стаття 1. Об'єднання громадян
 6. Стаття 8. Держава та об'єднання громадян
 7. Стаття 11. Засновники об'єднань громадян
 8. Стаття 9. Статус об'єднань громадян
 9. Стаття 13. Статутні документи об'єднань громадян
 10. Стаття 19. Припинення діяльності об'єднання громадян
 11. Стаття 10. Спілки об'єднань громадян
 12. Стаття 6. Принципи створення та діяльності об'єднань громадян
 13. Стаття 14. Легалізація об'єднань громадян