<<
>>

2.1. Суспільство як цілісна система зв’язків і відносин людей

Буття людей здійснюється у рамках певних суспільних сфер. У сукупності вони є організмом, назва якого – суспільство.

У широкому значенні суспільство – сукупність форм спільної діяльності людей, які склалися історично.

У вузькому значенні суспільство – історично конкретний тип соціальної системи (наприклад, капіталістичний).

Водночас сфери суспільства порівняно самостійні, мають свою специфіку. Розуміння сутності, зокрема, політичної сфери (сфера – рамки розповсюдження) суспільства передбачає з'ясування її місця в системі інших сфер функціонування суспільства та характеру політичної життєдіяльності суспільства.

Суспільство – надзвичайно складний організм. Його характеризують різноманітні внутрішні зв'язки, взаємодія, взаємовплив, взаємозалежність багатьох соціальних спільностей, а також особистостей. Така залежність і активність зв'язків випливають з широти наявних інтересів – загальнонародних, загальнонаціональних, соціально-класових, загальнодержавних тощо.

Разом із тим суспільство – багаторівнева система. Вона виявляє себе через певні відносно самостійні сфери: політичну, економічну, соціальну, правову, військову, ідеологічну та ін. В основі виділення сфер суспільного життя є поділ праці, види людської діяльності і соціальних відносин, їхні норми і цінності.

Сфера суспільного життя як підсистема суспільства характеризується своїм змістом оформлення, організаційними особливостями, які виділяють її з інших сфер суспільства. Всі сфери суспільного життя взаємопов'язані і підпорядковані одна одній, мають свої внутрішні механізми практичної життєдіяльності, структуру, особливості розвитку, специфіку зв'язку з іншими сферами.

У системі сфер суспільного буття важливе місце посідає політична сфера.

<< | >>
Источник: М.П. Вавринчук. Політологічні аспекти державного управління. 2009

Еще по теме 2.1. Суспільство як цілісна система зв’язків і відносин людей:

 1. 5.1.1. Міжнародні відносини як цілісна система
 2. Тема 2.6. Політична система суспільства, її функціонування та вплив на характер суспільно-політичних відносин
 3. Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях"(НПБ 104-03)
 4. 3.2. Політична система суспільства
 5. 3.1.Суть політичної системи суспільства
 6. І. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ТА ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
 7. 2.1. Політична система суспільства
 8. ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА
 9. Тема № 3 Політична система суспільства
 10. Тема 6. Політична система суспільства, її інститути
 11. Тема 6: Політична система суспільства, її інститути
 12. Тема: Політична система суспільства, її інститути
 13. Розділ другий. ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СТРУКТУРІ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА