<<
>>

Тема 3.13. Геополітичні та міжнародно-політичні концепції нового світового порядку

Кожен історичний період актуалізує ту чи іншу галузь політичного знання в залежності від того, які завдання у даний період ставлять перед собою уряди, який обшир політичного регулювання постає перед владою, лідерами, цілими державами, які справи вважаються найбільш актуальними та складними для політичного врегулювання.
Звісно, ці проблеми потребують теоретичного опрацювання: осмислення, тлумачення, знайдення засобів переводу у практичну площину.

XX - XXI століття поставили на порядок денний питання нового світового порядку та геополітичного майбутнього людства. Мається на увазі, що єдність світу стає все більш щільною, а політика "виривається" із-за кордонів держави і намагається врегулювати увесь оточуючий соціально - політичний простір. Нерідко буває так, що проблеми міжнародної політики хвилюють людей більше за суто "внутрішні справи". Для України, яка відзначила 10 років повноцінного функціонування Міністерства закордонних справ, проблеми міжнародної політики стають все більш значущими з огляду на необхідність їх впорядкування, приведення у відповідності до стандартів європейської демократичної держави, визначення вектору міжнародного спрямування своєї політики

<< | >>
Источник: Цюрупа М.В., Ясинська B.C.. Основи сучасної політології. 2009

Еще по теме Тема 3.13. Геополітичні та міжнародно-політичні концепції нового світового порядку:

 1. 1.2.4. Політичні концепції, вчення про державу і владу у період Відродження і Нового Часу
 2. 3.13.4. Поняття нового світового порядку та місце воєнно-блокової політики в ньому
 3. Міжнародна кооперація, світовий ринок та світова система господарства
 4. 4.3.1. Концепції етнічності в політичній науці
 5. СТАНОВЛЕНИЕ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА В 2010-Х ГОДАХ
 6. Концепция нового мирового порядка в условиях полицентризма
 7. 3. Зарубежные и отечественные ученые о перспективах нового мирового порядка
 8. Розділ 5 СВІТОВИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС. СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
 9. 1.1.4. Світове господарство та міжнародний ринок
 10. Тема 13. Світовий політичний процес
 11. Світова та міжнародна валютні системи
 12. 6.6. СВІТОВА ТА МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ
 13. Міжнародний рух капіталів у системі факторів світового виробництва
 14. Міжнародний рух капіталів у системі факторів світового виробництва
 15. 10.1. Основні тенденції у світовому політичному процесі. Міжнародні відносини. Міжнародна політика
 16. Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу
 17. Тема 10: Світовий політичний процес
 18. Тема 2.5. Політична свідомість та її складові. Політичні ідеології сучасності