<<
>>

Тема 2. Історія світової політичної думки

Політичні вчення Стародавнього Сходу. Політичні вчення Стародавньої Греції і Риму. Політичні погляди Сократа. Ідеальна держава Платона. Аристотель про політику, державу, політичну справедливість. Політична думка часів Середньовіччя (Аврелій Августин, Фома Аквінський, Марсілій Падуанський). Епоха Відродження – новий етап у розвитку політичної думки (Н.Макіавеллі, Т.Мор, Т. Кампанелла). Політична думка епохи Реформації (М.Лютер, Ж. Кальвін). Політична думки епохи Просвітництва (Ф. Бекон, ДЖ.Локк, Т. Гоббс, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо.) Політичні погляди представників німецької класичної філософії (І. Кант, Г.Ф. Гегель). Політичні погляди К.Маркса і Ф. Енгельса. Політичні погляди Новітнього часу (О.Конт, В. Парето, Р.Міхельс, М.Вебер, К. Каутський, К.Поппер, З. Бзежинський, О.Тоффлер).
<< | >>
Источник: Табінська Л.М.. Політологія: Навчально-методичний посібник. 2007

Еще по теме Тема 2. Історія світової політичної думки:

 1. Тема: Історія світової політичної думки
 2. Тема 2: Історія світової політичної думки
 3. Тема 3: Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність
 4. Тема: Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність
 5. Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність
 6. 1.3. Виникнення та еволюція світової політичної думки
 7. Зародження й утвердження сучасної політичної думки й політичної науки в Україні
 8. 2.1. Зародження світової управлінської думки
 9. 1.4. Зародження і розвиток політичної думки в Україні (X - початок XX ст.)
 10. Націоналкомуністична течія української політичної думки
 11. Тема № 5 Держава як інститут політичної системи
 12. Тема 3.7. Держава - суб'єкт політики, інститут політичної системи суспільства
 13. Тема № 1 Політологія як система знань про науку. Становлення політичної науки в Україні
 14. ТЕМА VI. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА РУМУНІЇ ВІД КІНЦЯ ПЕРШОЇ ДО КІНЦЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
 15. ТЕМА II. БОЛГАРІЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ВІД КІНЦЯ ПЕРШОЇ І ДО КІНЦЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
 16. 1.1.1. Предмет, метод та історія виникнення політології як науки
 17. Царенко О.М., Захарчук А.С.. Економічна історія України і світу, 2001
 18. Функції опитування громадської думки