<<
>>

Тема 2: Історія світової політичної думки

Мета роботи: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- ідейні джерела виникнення утопічного соціалізму;

- політичні ідеї утопічного соціалізму;

- ідеальний суспільний устрій з точки зору соціалістів-утопістів.

Питання до теми

1. Виникнення утопічного соціалізму (Т.

Мор, Т. Кампанелла).

Методичні рекомендації

При вивченні даного питання у першу чергу необхідно звернути увагу на аналіз джерел виникнення ідей утопічного соціалізму, якими виступили гуманізм та антропоцентризм епохи Відродження та суспільно-політичні ідеї Відродження та Реформації.

Аналіз політичних ідей раннього утопізму стосовно ідеального політичного устрою доцільно провести за такими напрямками:

- форми власності та принципи розподілу матеріальних благ;

- критерії відбору правителів;

- органи державного управління, які повинні існувати в ідеальній державі;

- ступінь участі народу в управлінні державою.

Студент, однак, не повинен обмежуватись механічним перерахуванням вище означених позицій. Він повинен провести їх аналіз з точки зору їх прогресивності, відповідності ідеям гуманізму і природних прав людини, можливості їх реального втілення.

Додаткову інформацію з цього питання можна отримати у підручниках:

1. Піча В.М., Хома Н.М. Політологія: Навчальний посібник. – Львів, 2002. – С.39-44.

2. Политология: Учебное пособие. /Под общ. ред. Г.Г. Шестопалова. – Днепропетровск, 1998. – С. 24-25; 35-36.

Питання для самоконтролю

1. Визначте ідейні джерела виникнення утопічного соціалізму в Європі.

2. Кого з мислителів можна віднести до соціалістів-утопістів?

3. У чому зміст політичних ідей Т. Мора і Т. Кампанелли?

4. Яким видавався європейським соціалістам ХVІ-ХVІІ ст.ст. ідеальний суспільний устрій?

Тематика доповідей та рефератів

1. Політичні ідеї Т. Мора.

2. Політичні ідеї Т. Кампанелли.

Бібліографічний список

Обов’язкова література: 1; 2; 3; 4; 7; 8; 10.

Додаткова література: 24; 33.

<< | >>
Источник: Табінська Л.М.. Політологія: Навчально-методичний посібник. 2007

Еще по теме Тема 2: Історія світової політичної думки:

 1. Тема 2. Історія світової політичної думки
 2. Тема: Історія світової політичної думки
 3. Тема 3: Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність
 4. Тема: Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність
 5. Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність
 6. 1.3. Виникнення та еволюція світової політичної думки
 7. Зародження й утвердження сучасної політичної думки й політичної науки в Україні
 8. 2.1. Зародження світової управлінської думки
 9. 1.4. Зародження і розвиток політичної думки в Україні (X - початок XX ст.)
 10. Націоналкомуністична течія української політичної думки
 11. Тема № 5 Держава як інститут політичної системи
 12. Тема 3.7. Держава - суб'єкт політики, інститут політичної системи суспільства
 13. Тема № 1 Політологія як система знань про науку. Становлення політичної науки в Україні
 14. ТЕМА VI. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА РУМУНІЇ ВІД КІНЦЯ ПЕРШОЇ ДО КІНЦЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
 15. ТЕМА II. БОЛГАРІЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ВІД КІНЦЯ ПЕРШОЇ І ДО КІНЦЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ