<<
>>

Тема 7: Особистість і політика. Політичне лідерство

Мета роботи: поглибити, узагальнити та систематизувати знання студентів про проблеми формування політичних еліт у сучасній Україні.

Питання до теми

1.

Проблеми формування політичних лідерів в сучасній Україні.

Методичні рекомендації

При підготовці даного питання студент повинен враховувати, що формування політичного лідерства у сучасній Україні відбувається не на порожньому місці, а в умовах серйозного конфлікту між старими тоталітарними та новими демократичними традиціями. Цей процес супроводжується виникненням цілого ряду проблем, вирішення яких потребує певного часу.

У зв’язку з цим доречним буде, по-перше, проаналізувати особливості функціонування політичного лідера в умовах тоталітарного політичного режиму, звернувши окрему увагу на ті фактори, які проводжують існувати і справляти вплив на функціонування інституту лідерства у наш час, а по-друге, звернути увагу на риси, притаманні демократичному лідерству, враховуючи наявність демократичних традицій державобудування в історії українського народу. При проведенні порівняльної характеристики тоталітарного та демократичного лідерств доцільно звернути увагу на такі ключові моменти як:

- форма здійснення влади політичним лідером в умовах тоталітаризму та демократії;

- коло повноважень, притаманних політичному лідеру;

- наявність принципу відповідальності та її форми;

- відпрацьованість механізму дії інституту лідерства. Тут потрібно звернути окрему увагу на те, що при тоталітарному режимі інститут лідерства фактично заміщується інститутом номенклатури.

Такий аналіз дозволить накреслити перспективи та реальні шляхи формування політичних лідерств нового типу в Україні.

Докладно це питання можна вивчити за підручником:

1. Політологія: Підручник. /За ред.

О.Л. Семківа. – Львів, 1993. – С.185-190.

Питання для самоконтролю

1. Що впливає на участь (або неучасть) громадянина в політичних процесах?

2. Від чого залежить процес входження людини в політику?

3. Чим відрізняються політичні еліти I, II, III та IV генерацій в Україні?

4. Що характеризує ,,номенклатурний принцип’’формування еліти в СРСР?

5. Частина сучасних політологів вважають, що ,,українська правляча верхівка’’ виступає як ,,формальна політична еліта’’ (Аргументуйте свою крапку зору).

Тематика доповідей та рефератів

1. Політичні еліти в Україні на різних етапах історичного розвитку.

2. Політична еліта I генерації та її вплив на хід історичного розвитку (XIII-XVI ст.).

3. Політична еліта II генерації та її вплив на хід історичного розвитку (1648р. до кінця XVIII ст.).

4. Політична еліта III генерації (бездержавна, народницька).

5. Політична еліта IV генерації (українська радянська еліта).

Бібліографічний список

Обов’язкова література: 2; 3; 5; 6; 7; 10; 12.

Додаткова література: 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 95; 97;

<< | >>
Источник: Табінська Л.М.. Політологія: Навчально-методичний посібник. 2007

Еще по теме Тема 7: Особистість і політика. Політичне лідерство:

 1. Тема № 7 Особистість і політика. Політичне лідерство
 2. Тема 10. Особистість і політика. Політичне лідерство
 3. Тема: Особистість і політика. Політичне лідерство
 4. Тема 3.10. Поняття політичного лідерства. Керівник та політичний лідер
 5. 3.10.2. Основні концепції політичного лідерства. Типологія лідерства в сучасній політиці
 6. Тема 5. Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада
 7. Тема 5: Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада
 8. Тема: Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада
 9. 3.8. Політична еліта і політичне лідерство
 10. 7.1. Сутність політичного лідерства
 11. 7.3. Типологія політичного лідерства
 12. Природа, концепції та класифікація політичного лідерства
 13. 7.2. Соціальна роль, функції та механізми політичного лідерства
 14. 3.10.1. Феномен політичного лідерства та його дослідження у політичній науці
 15. Тема 2.6. Політична система суспільства, її функціонування та вплив на характер суспільно-політичних відносин
 16. Тема № 2 Політична сфера і політичне життя суспільства
 17. Тема 8. Економічна і соціальна політика
 18. Тема № 9 Політичний маркетинг
 19. Тема 13. Світовий політичний процес
 20. 10.1. Основні тенденції у світовому політичному процесі. Міжнародні відносини. Міжнародна політика