<<
>>

Тема 6. Політична система суспільства, її інститути

Структура політичної системи. Функції політичної системи. Типологія політичних систем. Особливості політичної системи України.

Держава у політичній системі суспільства. Функції держави. Типологія держав. Типи політичних режимів. Держава і громадянське суспільство. Правова держава. Поняття та принципи демократії. Сучасна модель демократії, її риси. Сучасні концепції демократії. Протиріччя становлення демократії в Україні.

Партія як політичний інститут, ознаки політичної партії. Функції політичних партій. Риси політичних партій України. Класифікація політичних організацій та рухів, їх місце і роль у політичній системі суспільства. Особливості суспільно-політичних рухів, що виникли в Україні наприкінці 80-90-х років. Проблеми розвитку багатопартійної системи в Україні

<< | >>
Источник: Табінська Л.М.. Політологія: Навчально-методичний посібник. 2007

Еще по теме Тема 6. Політична система суспільства, її інститути:

 1. Тема 6: Політична система суспільства, її інститути
 2. Тема: Політична система суспільства, її інститути
 3. І. ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА ТА ІНСТИТУТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
 4. 2. Політична система та інститути громадянського суспільства Республіки Австрія
 5. Навчальний посібник. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні, 2006
 6. Тема 3.7. Держава - суб'єкт політики, інститут політичної системи суспільства
 7. Тема 2.6. Політична система суспільства, її функціонування та вплив на характер суспільно-політичних відносин
 8. Тема № 3 Політична система суспільства
 9. Тема № 2 Політична сфера і політичне життя суспільства
 10. Тема 2.3. Політичне буття суспільства
 11. Розділ 3. Політична влада і політична система суспільства
 12. 3.7.1. Держава - базовий інститут політичної системи суспільства
 13. 2.1.1. Політична система суспільства. Сутність системного підходу до аналізу політичних явищ і процесів
 14. Тема 3.8. Партії у політичній системі суспільства. Спектр політичних партій сучасної України