<<
>>

Тема 5: Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада

Мета роботи: засвоєння, закріплення, поглиблення і систематизація знань про:

- характер зв’язку політики і економіки;

- основні риси ринкової економіки;

- особливості взаємодії політики і економіки в умовах ринку.

Питання до теми

1. Особливості взаємодії політики та економіки в умовах ринку.

Методичні рекомендації

При вивченні даного питання студент у першу чергу повинен усвідомлювати, що політика і економіка дуже тісно пов’язані і обумовлюють одна одну у будь-яких державах, за умов будь-яких суспільно-економічних формацій та політичних режимів.

Термін суспільно-економічна формація нами згадано не випадково, оскільки саме К. Маркс ставив у пряму залежність характер суспільно-політичних відносин у державі від економічного базису. Якщо ж звернути увагу на програми політичних партій будь-якого спрямування – цього специфічного інституту політичної системи суспільства, який виконує виключно політичні функції, можна одразу помітити, що економічні питання займають в них чільне місце, вони часто є тим головним моментом, який визначає симпатії або антипатії електорату.

З погляду на це студенту доречним буде спочатку визначити сам характер взаємозв’язків і взаємовпливів між політикою і економікою, на основі чого звернути конкретну увагу на вплив таких основних факторів ринкової економіки, на особливості політичного життя країни як:

- демократизація та динамізм економічного життя;

- “змішана” економіка, де діє невидимий ринковий механізм загальної діяльності суб’єктів економічного життя;

- розширення суб’єктів власності і активне їх залучення у економічне життя;

- різні форми власності і пов’язана з ними складність економічного життя;

- свобода і ефективність як якість економічного життя;

- розвиток конкуренції;

- підвищення цінності знань, які сприяють на розвиток ринку інформації.

Відповідь при цьому повинна бути конкретною, наприклад: розширення суб’єктів власності і відповідно активне залучення їх в економічне життя в умовах ринкової економіки сприяє збільшенню кількості суб’єктів, які приймають участь у здійсненні влади, підсилення їх спливу на зміст владної діяльності на різних рівнях.

Додаткову інформацію з цього питання можна отримати у підручниках:

1. Политология для всех: Введение в политическую науку. – Ч.І.

/Под ред. проф. Пушкина В.Е. – Днепропетровск, 2002. – С.32.

2. Політологія: Підручник. /За ред. О.Л. Семківа. – Львів, 1993. – С.9-14.

Питання для самоконтролю

1. Якими основними рисами визначається ринкова економіка?

2. Яким чином пов’язана політика і економіка?

3. Визначте особливості взаємодії політики і економіки в умовах ринку?

Тематика доповідей та рефератів

1. Основні напрями сучасної політичної думки в Україні.

2. Становлення сучасної України як суб’єкта міжнародних відносин.

3. Національні інтереси України та їх реалізація через зовнішню політику.

4. Головні сфери зовнішньополітичної діяльності України.

Бібліографічний список

Обов’язкова література:; 10; 13; 14.

Додаткова література: 61; 63; 74; 75; 83; 93; 94; 97.

<< | >>
Источник: Табінська Л.М.. Політологія: Навчально-методичний посібник. 2007

Еще по теме Тема 5: Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада:

 1. Тема 5. Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада
 2. Тема: Політика як соціальне явище. Політична діяльність і влада
 3. Тема № 4 Влада як суспільне явище
 4. 1.2. Політика як соціальне явище
 5. 3.11.1. Війна як соціально-політичне явище: сутність, зміст, тенденції зміни політичного дискурсу
 6. 1.1.2. Політика як соціальне явище та об'єкт вивчення політології
 7. 2.4.1. Політика як соціальне явище, сфера суспільної діяльності та суб'єктивного активізму
 8. 2.3.2. Політична влада - вища політична реальність. Влада та безвладдя, способи здійснення влади
 9. Тема 2.4. Політика як суспільно-історичне явище: типологія, структура і зміст
 10. Тема 8. Економічна і соціальна політика
 11. Тема 8. Економічна і соціальна політика
 12. Тема № 7 Особистість і політика. Політичне лідерство
 13. Тема 10. Особистість і політика. Політичне лідерство
 14. Розділ 3. Політична влада і політична система суспільства
 15. Тема: Особистість і політика. Політичне лідерство
 16. Тема 7: Особистість і політика. Політичне лідерство
 17. 3.1. Політична влада
 18. 2.3.3. Політичні процеси та політична діяльність: таємниці політичного дійства
 19. 1.3. Політична влада
 20. 3. Взаємозв’язок політичних, економічних та соціальних реформ в Україні. Інститут соціального партнерства