<<
>>

Тема 1. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства

Предмет політології, закони, принципи та категорії політичної науки. Система методів політології. Основні завдання та функції політології. Значення політології для формування політичної свідомості і політичної культури студентів
<< | >>
Источник: Табінська Л.М.. Політологія: Навчально-методичний посібник. 2007

Еще по теме Тема 1. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства:

 1. Тема 1: Сутність і роль політики та політології як науки в житті суспільства
 2. Сутність управління та його роль у суспільнополітичному житті
 3. Тема 3.7. Держава - суб'єкт політики, інститут політичної системи суспільства
 4. 1.5. Утвердження політології як науки
 5. 1.1.1. Предмет, метод та історія виникнення політології як науки
 6. 1.1. Політологія як система знань про політику. Специфіка і зміст української політології
 7. Розділ перший: ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ ЯК НАУКИ І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ІСТОРИКО-НАУКОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
 8. Роль і функції партій у суспільно-політичному житті
 9. 1.1.2. Політика як соціальне явище та об'єкт вивчення політології
 10. Методи науки про політику
 11. 1.1.4. Функції політології. Її соціальна роль у формуванні політичної культури керівника і громадянина
 12. Розділ другий. ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ В СТРУКТУРІ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА
 13. Політика й сучасний розвиток українського суспільства