<<
>>

5.4. Україна в сучасному геополітичному просторі

Геополітика як політологічна концепція, що вбачає визначальну роль географічних чинників у політиці держави, за глобальних політичних змін, які гостро постали на зламі XX—XXI ст., набуває нового значення і змісту. Це пов'язано насамперед із невідповідністю реаліям традиційних моделей реалізації державно-політичних прагнень. Розташування і розміри території України, чисельність її населення, природні ресурси в поєднанні з її потенційними можливостями в науковій, економічній та інших сферах суспільного життя дають їй змогу і право мати статус великої європейської держави з відповідною геополітичною поведінкою та геостратегічною орієнтацією
<< | >>
Источник: Бабкіна О.В., Горбатенко В.П.. Політологія . 2003

Еще по теме 5.4. Україна в сучасному геополітичному просторі:

 1. 1.2. Сучасна геополітична ситуація та українські національні економічні пріоритети
 2. Геополітична модель відкритої економіки України
 3. Україна – НАТО: проблеми та перспективи розвитку взаємовідносин на сучасному етапі
 4. Сучасна мережа економічних районів України та її складові.
 5. 3.2.5. Макроекономічна політика України в контексті сучасного НТП
 6. Особливості сучасного розвитку продуктивних сил України
 7. Електроенергетика України, її значення та сучасна структура виробництва і споживання електроенергії
 8. 3.Магістральні вектори внутрішньої і зовнішньої політики України на сучасному етапі
 9. Вугільна промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 10. Газова промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 11. Нафтова і нафтопереробна промисловість України, її значення, особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку
 12. Трубопровідний транспорт України. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку. Основні нафто- і газопроводи
 13. Сучасний стан розвитку та регіональні особливості територіальної організації чорної металургії України. Основні центри.
 14. Основні аспекти грошово-кредитної політики України у світі сучасних монетарних теорій
 15. Залізничний транспорт України. Регіональні особливості розміщення, сучасний стан та перспективи розвитку. Основні магістралі
 16. МОДУЛЬ 3. РОЛЬ ТА МІСЦЕ КРЕДИТУ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
 17. 4.5.2. Напрями співробітництва в рамках ЧЕС у контексті геополітичних альтернатив
 18. Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації, 2011
 19. Грошово-кредитна політика Національного банку України та її роль у стабілізації економіки України
 20. 3.13.2. Геополітика як галузь сучасного політичного знання