<<
>>

Україна – Європейська держава

Бібліографічний списокОбов’язкова література

1. Бабкіна О.В., Горбатенко В.П. Політологія: Підручник. – К., 2002.

2. Дзюбко І.С. Левківський К.М.Політологія: Підручник.
– К., 2001.

3. Кирилюк Ф.М. Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник. – К., 2004.

4. Юрій М.Ф. Основи політології. – К., 2003.

5. Шляхтун П.П. Політологія: Підручник. – К.. 2002.Додаткова література

1. Буркхард П., Україна ОБСЕ – особлива форма співробітництва // Політика і час. – 2001. -№ 6.

2. Білоус А. Політико – правові системи: світ і Україна: Навч. посібник.- К., 2000.

3. Гузар І. Україна в орбіті Європейської мислі. Торонто; Львів, 1995.

4. Україна та міжнародне співтовариство // Політична думка.-1993.-№1.

5. Рябов С.Т. Теорія міжнародної політики // Політологічні читання.-– 1995. - №1.

6. Рудяков П. Незалежна Україна і оновлена Європа: випробування Балканами//Політична думка.- 2001.- №3.

7. Рябов С.Т. Теорія міжнародної політики // Політологічні читання. 1995.- №1

<< | >>
Источник: Табінська Л.М.. Політологія: Навчально-методичний посібник. 2007

Еще по теме Україна – Європейська держава:

 1. 5.3. Україна на шляху побудови правової держави
 2. Пріоритети конкурентної політики держави у внутрішній торгівлі України
 3. 1. Соціально-правова держава як результат політичної і соціальної модернізації України
 4. 4.7.1. Поглиблення інтеграції з Європейським Союзом
 5. Великие мировые державы и великие региональные державы: США, Китай, Япония, Россия
 6. 13.4. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
 7. Європейський банк реконструкції та розвитку
 8. Європейський вектор зовнішньоекономічної діяльності: резерви співробітництва як фактор перспективної інтеграційної моделі
 9. Господарське життя європейських країн в період середньовіччя (V—XV ст.)
 10. Кабінет Міністрів України. Україна 2020. Стратегія національної модернізації, 2011
 11. 3. Місце і роль інститутів громадянського суспільства країн ЦСЄ в інтеграції до європейських політичних та економічних структур.
 12. Грошово-кредитна політика Національного банку України та її роль у стабілізації економіки України
 13. Впровадження якісної вищої освіти відповідно до європейських стандартів. Підвищення якості наукової діяльності у вузах
 14. 29. Економiчнi наслiдки Першої свiтової вiйни для США, Англiї, Францiї, Нiмеччини та їх роль у повоєнному розвитку європейських країн
 15. Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та Європейський банк реконструкції і розвитку
 16. Майбутність держави