<<
>>

1.5. Утвердження політології як науки

Політологія як наука виникла в другій половині XIX cm. Відтоді вона розвивалася і вдосконалювалася, залучаючи до свого арсеналу набутки європейського та американського напрямів, досвід національних політологічних шкіл. Проблеми, які на сучасному етапі вона досліджує, тісно пов'язані з політичним життям різних суспільств і людської цивілізації загалом. До них насамперед належать політична теорія, політичні інститути, політичні партії, громадська думка, міжнародні відносини. На сучасному етапі розвитку людства політологія виступає важливою складовою загальногуманітарного знання
<< | >>
Источник: Бабкіна О.В., Горбатенко В.П.. Політологія . 2003

Еще по теме 1.5. Утвердження політології як науки:

 1. Тема 1. Сутність і роль політики та політології як науки у житті суспільства
 2. 1.1.1. Предмет, метод та історія виникнення політології як науки
 3. Зародження й утвердження сучасної політичної думки й політичної науки в Україні
 4. Тема 1: Сутність і роль політики та політології як науки в житті суспільства
 5. Розділ перший: ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ ЯК НАУКИ І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: ІСТОРИКО-НАУКОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
 6. Становлення й утвердження інституту громадянства
 7. Сутнісні ознаки й проблеми утвердження демократичного політичного режиму
 8. Предмет політології
 9. Предмет політології
 10. Структура та функції політології
 11. 1.2. Основні школи і напрями сучасної політології
 12. Методологія політології
 13. 1.2.1. Англосаксонська школа в політології
 14. Розділ 1. Розвиток політології від найдавніших часів до сьогодення.
 15. 1.1.3. Зміст, особливості й завдання української політології
 16. Цюрупа М.В., Ясинська B.C.. Основи сучасної політології, 2009
 17. 1.1. Політологія як система знань про політику. Специфіка і зміст української політології