<<
>>

Використана та рекомендована література

1. Брегеда Л.Ю. Основи політології: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 312 с.

2. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник.

– 6-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 309 с.

3. Дробінка І.І., Кришталь Т.М., Підгородецький Ю.В. Політологія: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 292 с.

4. Логвіна В.Л. Політологія. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури. – 2006. – 304 с.

5. Політологічний словник: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних занять (за редакцією М.Ф.Головатого та О.В. Антонюка). – К.: МАУП, 2005. – 792 с.

6. Холод В.В. Лекція з політології: Навчальний посібник. – 2-е вид. стер. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. – 408 с.

Юрій М.Ф. Основи політології. – К.: Кондор, 2003. – 34 с.

<< | >>
Источник: М.П. Вавринчук. Політологічні аспекти державного управління. 2009

Еще по теме Використана та рекомендована література:

 1. Використана та рекомендована література
 2. Використана та рекомендована література
 3. Використана та рекомендована література
 4. Використана та рекомендована література
 5. Використана та рекомендована література
 6. Використана та рекомендована література
 7. Використана та рекомендована література
 8. Використана та рекомендована література
 9. Використана і рекомендована література
 10. Рекомендована література
 11. Рекомендована література
 12. Рекомендована література
 13. Рекомендована література
 14. Рекомендована література
 15. Рекомендована література
 16. Рекомендована література
 17. Рекомендована література
 18. Рекомендована література
 19. Рекомендована література
 20. Рекомендована література