<<
>>

Використана та рекомендована література

Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч. посібн. – 6-те вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2007. – 309 с.

2. Дробкіна І.Г., Кришталь Т.М., Підгородецький Ю.В. Політологія: Навч.

посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 292 с.

3. Кирилюк Ф.М. Історія політології. Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: Знання України, 2002. – 535 с.

4. Логвіна В.Л. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 304 с.

5. Політичний словник: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / За редакцією М.Ф. Головатого та О.В. Антонюка. – К.: МАУП, 2005. – 792 с.

6. Політологія: Посібн. для підготов. до іспитів / П.С. Прибутько, С.І. Вировий, Р.В. Михайленко. – 2-ге вид., доповн. та перероб. – К.: Вид. Паливода А.В., 2006. – 152 с.

7. Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія. Навчальний посібник. Видання 2-ге, перероблене та доповнене. – К.: Видавництво "Фірма "ІНКОС", Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

<< | >>
Источник: М.П. Вавринчук. Політологічні аспекти державного управління. 2009

Еще по теме Використана та рекомендована література:

 1. Використана та рекомендована література
 2. Використана та рекомендована література
 3. Використана та рекомендована література
 4. Використана та рекомендована література
 5. Використана та рекомендована література
 6. Використана та рекомендована література
 7. Використана та рекомендована література
 8. Використана та рекомендована література
 9. Використана і рекомендована література
 10. Рекомендована література
 11. Рекомендована література
 12. Рекомендована література
 13. Рекомендована література
 14. Рекомендована література
 15. Рекомендована література
 16. Рекомендована література
 17. Рекомендована література
 18. Рекомендована література