<<
>>

Використана та рекомендована література

1. Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія: Навч. посіб. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 309 с.

2. Політологічний словник: Навчальний посібник ля студентів вищий навчальних закладів (За редакцією М.Ф.Головатого та О.В.

Антонюка. – К.: МАУП, 2005. – 792 с.

3. Політологія: Академічний курс: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів / М.І.Папов (керівник авторського колективу). – 2-е вид. перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2006. – 520 с.

4. Політологія: Підручник / І.С.Дзюбко, К.М.Левківський, В.П.Андрушко; За заг.ред. І.С.Дзюбка і К.М.Левківського. – К.: Вища школа, 1998. – 415 с.

5. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної думки): Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

6. Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія. Навчальний посібник. Видання 2-ге, перероблене та доповнене. – К.: Видавництво "Фірма "ІНКОС", Центр учбової літератури, 2007. – 288 с.

Юрій М.Ф. Основи політології: навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 340 с.

<< | >>
Источник: М.П. Вавринчук. Політологічні аспекти державного управління. 2009

Еще по теме Використана та рекомендована література:

 1. Використана та рекомендована література
 2. Використана та рекомендована література
 3. Використана та рекомендована література
 4. Використана та рекомендована література
 5. Використана та рекомендована література
 6. Використана та рекомендована література
 7. Використана та рекомендована література
 8. Використана та рекомендована література
 9. Використана і рекомендована література
 10. Рекомендована література
 11. Рекомендована література
 12. Рекомендована література
 13. Рекомендована література
 14. Рекомендована література
 15. Рекомендована література
 16. Рекомендована література
 17. Рекомендована література
 18. Рекомендована література
 19. Рекомендована література