<<
>>

Використана і рекомендована література

1. Атаманчук Г., Гірник А. Політичний менеджмент, - Рівне: "Перспектива", 2005.

2. Бебик В. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика. – К., 2000.

3. Бойко О.

Анатомія політичного маніпулювання. - Ніжин, 2007.

4. Гаркавенко С. Маркетинг – К.: "Лібра", 1996.

5. Климанська Л. Д. Соціально-комунікативні технології в політиці: таємниці політичної "кухні"'. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007.

6. Політична наука. Словник: категорії, поняття і терміни. – Львів: "Кальварія", 2003.

7. Політологія. Підручник. Видання 2-ге, перероблене, доповнене / За ред. Бабкіної О.В., Горбатенка В. П. – К,: Видавничий центр "Академія", 2001.

8. Підготовка і проведення виборчих кампаній / Укладач Наумов В. О. – К.: СП "Інтертехнодрук", 2002.

9. Сич О. Без права на поразку. Перша виборча кампанія Провідника ОУН: технологія і хронологія. – Івано-Франківськ: "Лілея-НВ", 1998.

10. Сучасний виборчий РR: Навчальний посібник / Лісничий В. В., Грищенко В. О., Імнов В. М. та інші. - 2-ге видання, перероблені та доповнене. – К.: ВД "Професіонал", 2004.

11. Філософія політики. Короткий енциклопедичний словник. – К.: "Знання України", 2002.

Шлях до перемоги. Технологія виборчої кампанії. К.: Демократичні ініціативи, 1993.

<< | >>
Источник: М.П. Вавринчук. Політологічні аспекти державного управління. 2009

Еще по теме Використана і рекомендована література:

 1. Використана та рекомендована література
 2. Використана та рекомендована література
 3. Використана та рекомендована література
 4. Використана та рекомендована література
 5. Використана та рекомендована література
 6. Використана та рекомендована література
 7. Використана та рекомендована література
 8. Використана та рекомендована література
 9. Використана та рекомендована література
 10. Рекомендована література
 11. Рекомендована література
 12. Рекомендована література
 13. Рекомендована література
 14. Рекомендована література
 15. Рекомендована література
 16. Рекомендована література
 17. Рекомендована література
 18. Рекомендована література