<<
>>

Запитання та завдання для самоперевірки

Розкрийте сутність політичної системи та факторів, що її визначають.

2. Окресліть особливості політичної системи.

3. Що являє собою класична структура політичної системи? Відобразіть її в умовах сучасної української держави.

4. Як класифікується політична система за типом суспільства?

5. Що таке політичний режим? Які класифікації політичних режимів ви знаєте?

6. Назвіть фактори, що забезпечують ефективність політичної системи на сучасному етапі її розвитку.

7. Охарактеризуйте особливості політичної системи України та напрямів її формування і розвитку.

8. У чому полягають головні проблеми формування в сучасній Україні демократичної політичної системи суспільства?

<< | >>
Источник: М.П. Вавринчук. Політологічні аспекти державного управління. 2009

Еще по теме Запитання та завдання для самоперевірки:

 1. Запитання та завдання для самоперевірки
 2. Запитання та завдання для самоперевірки
 3. Запитання та завдання для самоперевірки
 4. Запитання та завдання для самоперевірки
 5. Запитання та завдання для самоперевірки
 6. Запитання та завдання для самоперевірки
 7. Запитання та завдання для самоперевірки
 8. Запитання та завдання для самоперевірки
 9. Запитання та завдання для самоконтролю
 10. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 11. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 12. Питання для самоперевірки
 13. Питання для самоперевірки
 14. Питання для самоперевірки
 15. Питання для самоперевірки
 16. Запитання. Завдання
 17. Запитання. Завдання
 18. Запитання. Завдання