<<
>>

Запитання та завдання для самоперевірки

Дайте визначення поняття «держава». Які складові елементи входять до нього?

2. У яких ознаках та функціях розкривається держава?

3. Які виділяють державні інститути і як вони знаходять своє відображення в сучасній Україні?

4. Охарактеризуйте форми державного правління. Яким державам вони притаманні?

5. Розкрийте відмінності між унітарною та федеративною державами.

6. Назвіть і дайте коротку характеристику форм державного устрою різних країн.

7. Охарактеризуйте ознаки різних типів політичних (державних) режимів.

8. У чому полягає особливість соціальної держави?

9. Яких змін потребує Україна на шляху побудови правової держави?

<< | >>
Источник: М.П. Вавринчук. Політологічні аспекти державного управління. 2009

Еще по теме Запитання та завдання для самоперевірки:

 1. Запитання та завдання для самоперевірки
 2. Запитання та завдання для самоперевірки
 3. Запитання та завдання для самоперевірки
 4. Запитання та завдання для самоперевірки
 5. Запитання та завдання для самоперевірки
 6. Запитання та завдання для самоперевірки
 7. Запитання та завдання для самоперевірки
 8. Запитання та завдання для самоперевірки
 9. Запитання та завдання для самоконтролю
 10. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 11. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ