<<
>>

Запитання та завдання для самоперевірки

1. Дайте характеристику виборам як суспільно-політичному явищу.

2. Які є принципи та функції виборів?

3. Здійсніть класифікацію політичних виборів залежно від предмета обрання та з огляду на причини їх проведення.

4. Розкрийте етапи становлення інститутів виборів в Україні.

5. Які етапи включає в себе виборчий процес?

6. Окресліть особливості виборчої системи СРСР.

7. Що відноситься до виборчих технологій?

8. У чому істотна відмінність між стратегією і тактикою виборчої кампанії?

9. Що таке «абсентеїзм» та які його причини?

Охарактеризуйте принципи виборів в сучасній Україні

<< | >>
Источник: М.П. Вавринчук. Політологічні аспекти державного управління. 2009

Еще по теме Запитання та завдання для самоперевірки:

 1. Запитання та завдання для самоперевірки
 2. Запитання та завдання для самоперевірки
 3. Запитання та завдання для самоперевірки
 4. Запитання та завдання для самоперевірки
 5. Запитання та завдання для самоперевірки
 6. Запитання та завдання для самоперевірки
 7. Запитання та завдання для самоперевірки
 8. Запитання та завдання для самоперевірки
 9. Запитання та завдання для самоконтролю
 10. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 11. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 12. Питання для самоперевірки
 13. Питання для самоперевірки
 14. Питання для самоперевірки
 15. Питання для самоперевірки