<<
>>

1.4. Зародження і розвиток політичної думки в Україні (X - початок XX ст.)

Вона народилася й розвивалася в гущі загальнолюдських знань щодо форм і функцій політики і влади, політичних інститутів, політичної ідеології й культури, політичної стратегії і тактики, інших політичних явищ і цінностей.
Об'єктивно особливий взаємозв'язок поєднує українських мислителів з російськими, білоруськими, а згодом польськими, єврейськими, австрійськими та іншими мислителями сусідніх націй і народів.

Зародження і розвиток української політичної думки є невід'ємною частиною національної інтелектуальної скарбниці. З'ясування передумов цього феномена, аналіз провідних ідей, сформульованих визначними українськими мислителями на стадії еволюції національної суспільно-політичної, морально-етичної традиції у період з X до початку XX ст., має велике значення для з'ясування поступу національної духовної культури, процесу формування сучасних державотворчих орієнтацій

<< | >>
Источник: Бабкіна О.В., Горбатенко В.П.. Політологія . 2003

Еще по теме 1.4. Зародження і розвиток політичної думки в Україні (X - початок XX ст.):

 1. Зародження й утвердження сучасної політичної думки й політичної науки в Україні
 2. Тема 3: Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність
 3. Тема: Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність
 4. Тема 3. Розвиток політичної думки в Україні: історія і сучасність
 5. Зародження і розвиток політичної економії, її напрями і школи
 6. 2.1. Зародження світової управлінської думки
 7. 1.3. Виникнення та еволюція світової політичної думки
 8. Тема 2. Історія світової політичної думки
 9. Тема: Історія світової політичної думки
 10. Націоналкомуністична течія української політичної думки
 11. Тема 2: Історія світової політичної думки
 12. 2.9. Витоки та джерела вивчення управлінської думки в Україні
 13. 4.1.4. Особливості становлення політичної культури в Україні
 14. ІІ. Розвиток партійної системи в Україні